Artikel

Jonge evangelisten zien God bewegen in Amsterdam-Zuidoost

"Luister, God is er en heeft een plan met je leven"

“Als je als predikant evangeliseert, brengt dat verwachting. Je hebt gezaaid op zaterdag en met een gezonde spanning kijk je uit naar zondag. Wat zal de oogst nu weer zijn? Het is altijd weer bijzonder als je gezichten herkent van de vorige dag”, zegt Jan Willem van den Bogaardt, pastor van evangeliegemeente De Deur in Amsterdam-Zuidoost. Samen met een groepje (jonge) gemeenteleden heeft hij zojuist geëvangeliseerd – op zaterdagmiddag. Dat doet hij wekelijks twee keer en hij kan het iedereen aanraden. Ze willen hun opgedane kennis graag delen met cip.nl.

Bidden op straat

De groep evangeliseert in het winkelcentrum en bij het metrostation van de wijk Holendrecht. Door middel van flyers – met uitnodiging voor de dienst – knopen ze gesprekken aan. Gesprekken die opvallend open en vriendelijk zijn. Diverse mensen laten openlijk voor zich bidden op straat. In twee jaar tijd zijn tientallen mensen tot bekering gekomen door evangelisatie. Velen zitten nu in De Deur in het plaatselijke buurtcentrum.

Getuigenis

Leomie, een jonge vrouw uit de buurt die zelf tot verandering is gekomen door evangelisatie, leert veel van evangelisatie. “Twee dingen zijn heel belangrijk: in tweetallen evangeliseren en je getuigenis vertellen. Met z’n tweeën kun je elkaar goed aanvullen."

“Je getuigenis vertellen is heel goed. Je weet dat God je veranderd heeft, maar het kan moeilijk zijn om onder woorden te brengen wat Hij precies deed. Dat leer je door evangelisatie.” Mensen reageren over het algemeen positief, vertelt Leomie. “Soms zeggen mensen letterlijk: ‘Wow, dat zou ik ook wel willen.’ Ze gaan nadenken of het in hun leven ook mogelijk is. De pastor leert ons ook om aangenaam tegen mensen te zijn. Daardoor komen er juist meer mensen naar de dienst.”


Bemoediging

Orsen- een jongeman uit Holendrecht en ‘on fire’ voor God - kent het straatleven goed en heeft mensen door middel van evangelisatie iets te vertellen. “Ik vertel niet alleen mijn getuigenis – dat God mij de blijdschap heeft gegeven – maar ik vertel: ‘Luister, God is er en Hij heeft een plan voor je leven. Ik heb het ook ontvangen en het zou zonde zijn als Hij jou niet kan helpen.’ Ik voel een bewogenheid in m’n hart. Die jongens hebben echt een bemoediging nodig. Het is goed om ze aan te spreken. Ik vind het zo mooi dat God mij de blijdschap heeft gegeven. Ik wil dat tegen iedereen zeggen.”

Verbazingwekkende woorden

Orsen voelt zich geleid door de Heilige Geest, die hem door het evangeliseren naar een hoger niveau tilt. “Je bent ergens wel kwetsbaar. Mensen kunnen denken: ‘Wat praat die jongen tegen mij?’ Ik heb daarom heel veel kracht van God nodig.” En dankzij evangelisatie steunt God Orsen op krachtige wijze. “Ik voel dat God door me heen beweegt. Hij geeft mij woorden.”

“Ik spreek zelfs verbazingwekkende woorden tijdens het evangeliseren. Dan word ik er bijna bang van: ‘Wow, dat woord dat ik nu uitspreek, ken ik helemaal niet.’, denk ik dan. God spreekt dat door me heen en het raakt mensen. En op zondag is het heel mooi. De pastor preekt dan en ik ben zo benieuwd. Ik zit er met de houding van: wat gaat de pastor nu weer zeggen? De woorden die gepreekt worden, kan ik op straat ook weer overbrengen om anderen te bemoedigen. De preek is door evangelisatie nog belangrijker geworden.”

Relevanter

Als voorganger is het makkelijker en relevanter om een preek te maken door evangelisatie, heeft Jan Willem gemerkt. “Je weet wat er leeft buiten de vier kerkmuren en je leert de noden in de maatschappij beter kennen. Mensen luchten hun hart vaak bij je. Laatst vertelde een vrouw uitgebreid dat haar man ongeneeslijk ziek is. Je bent ontzettend belangrijk voor zo’n persoon. Op een gegeven moment spreek je zoveel mensen dat je goed aansluit bij mensenlevens in de preek. Je weet wat er leeft en de Heilige Geest gebruikt dat om mensen diep aan te raken en antwoorden te geven.”

Mensen die 'goed' willen worden in evangelisatie, geeft Priscilla van den Bogaardt, vrouw van de pastor, ten slotte één belangrijke tip: doen. "Als je langer evangeliseert, leer je om niet alleen je eigen verhaal te vertellen maar ook om te luisteren. Je voelt steeds meer bewogenheid voor mensen." Concrete tips zijn er op dat punt niet. "Nee, je leert door te gaan. Niemand heeft het mij precies geleerd. Dat geldt voor het hele christelijke leven. Je ontwikkelt je pas als je uitdraagt in geloof."

http://www.dedeuramsterdam.nl/

 

Publicatiedatum: vrijdag 14 februari 2014
Auteur: Dick van den Bos
Copyright: www.cip.nl